Vjenčanje

Created with Sketch.

„Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja …“ (Mt 19, 3–6)

Zaručnici koji se namjeravaju vjenčati u našoj župi neka se jave u župni ured barem 5 mjeseci prije vjenčanja.

Oni koji nisu primili sakramente Prve svete pričesti i sv. Potvrde, ili nisu kršteni, neka se jave svojem župnom uredu ranije da dobiju potrebne informacije o pripravi za spomenute sakramente.

Zaručnici koji nisu sklopili civilni brak dužni su poći državnom matičaru za ono mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj se žele vjenčati. U našoj župi to je Matični ured u Sesvetama.

Matičaru je potrebno donijeti:

  • Osobne iskaznice ili putovnice.

Kod matičara se dobiva potvrda u 2 primjerka koja se donosi u župni ured. Potvrda ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Dokumenti potrebni za crkveno vjenčanje

  •   KRSNI SLOBODNI LIST – za oba zaručnika (izvaditi u župi krštenja, Krsni slobodni list vrijedi do 6 mjeseci)
  •   POTVRDA o obavljenom ZARUČNIČKOM TEČAJU (prijava na tečaj)
  •   POTVRDU za sklapanje braka iz MATIČNOG UREDA

Na temelju ovih dokumenata potrebno je napraviti ZAPIS (Postupak za ženidbu) u vlastitoj župi zaručnika ili zaručnice, uz osobno prisustvo OBA ZARUČNIKA, a najmanje mjesec dana prije vjenčanja.

Napomena: Na vjenčanju nema kumova nego samo SVJEDOKA. Za svjedoka na vjenčanju Crkva jedino traži da bude punoljetan (18 godina). Tako kršćanskoj ženidbi može svjedočiti svaka punoljetna osoba: nekršten, rastavljen, ateist, druge vjere…

Sve ostale informacije u vezi vjenčanja: kićenje crkve, sviranje i ostalo možete dobiti u župnom uredu.