Krštenje

Created with Sketch.

Za krštenje djeteta potrebno je:

FOTOKOPIJA IZVODA iz Matične knjige rođenih od djeteta (ukoliko nemate fotokopiju donijeti original pa ćemo kopirati u župnom uredu)

POTVRDU od kuma ili kume da može kumovati tj. da ima sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, prva pričest, sveta potvrda)  i ako je vjenčan/a, da je crkveno vjenčan/a;  osobe koje su razvedene i sklopile su novi civilni brak, ne mogu kumovati, kao ni osobe koje žive u vanbračnim zajednicama

ako roditelji nemaju mjesto prebivališta na području naše župe, potrebno je iz župe u kojoj imaju mjesto prebivališta, donijeti PISMENU SUGLASNOST za krštenje djeteta izvan župe stanovanja

Fotokopiju izvoda iz Matične knjige rođenih, potvrdu od kuma ili kume, te pismenu suglasnost iz druge župe ako je ona potrebna donijeti najmanje TJEDAN DANA PRIJE KRŠTENJA.

– na krštenje donijeti KRSNU SVIJEĆU I BIJELU HALJINICU

Napomena: ako se uz civilno ime djetetu želi dodjeliti i krsno ime – kod dogovora o krštenju treba to naglasiti. Tu mogućnost ne preporučamo zbog eventualnih kasnijih problema oko imena, jer i krsno ime se upisuje u Maticu krštenih i uvijek se piše kod izdavanja svakog dokumenta. Najbolje je da se spominje samo ime koje dijete ima zapisano u rodnom listu i izvodu iz matične knjige jer je to jedino valjano za civilno – pravno područje i krsno ime može stvarati poteškoće.