Marijina Legija

Created with Sketch.

Marijina legija djece i mladih „Toranj Davidov“

Marijina legija međunarodni je katolički pokret s ciljem da pod vodstvom svećenika surađuje u poslanju Crkve šireći vjeru i spašavajući duše. Poslušni Kristovu nalogu – nositi Radosnu vijest svakom stvorenju – legionari nastoje ljudima govoriti o Bogu i to čine u uskoj povezanosti s Marijom koja je po Duhu Svetom začela Spasitelja. Kao Majka Kristova postala je pod križem Majkom Kristove braće, tj. Majkom Crkve. Kao i Marija, legionari žele u bližnjima prepoznati Krista i služiti mu.

Na tjednom susretu, nakon zaziva Duha Svetoga, moli se krunica, a zatim slijedi kratko duhovno čitanje iz Priručnika. Potom se daju izvješća o radu te slijedi »Catena legionis« – Marijin hvalospjev, tj. Magnificat, zatim nagovor svećenika ili predsjednika. Prije završne molitve članovi u parovima dobivaju radni zadatak za nadolazeći tjedan.

Za mlade ispod 18 godina postoje posebne skupine i posebna radna zaduženja.

Marijina legija djece i mladih »Toranj Davidov« naše župe osnovana je 2. lipnja 2009. godine. Mladi uz svoje redovne dužnosti u Crkvi, na koje se još više potiču (ministriranje, pjevanje u zboru), odlaze u kućne posjete bolesnim, starim i nemoćnim župljanima, podsjećaju svoje vršnjake na važnost odlaska na svetu misu, šire katolički tisak i letak te svaku zadnju subotu u mjesecu mole krunicu na Radio Mariji.

Marijina legija odraslih „Ružo otajstvena“

U župi Isusova uskrsnuća osnovan je prvi prezidij Marijine legije 26. rujna 2006. godine, pod nazivom »Ružo otajstvena«, a osnovao ju je tadašnji predsjednik kurije, brat Anto Brkić (sada predsjednik Regije) s duhovnikom i tadašnjim župnikom, vlč. Franjom Jačmenicom. Predsjednica je prezidija sestra Ružica Mežnarić, dopredsjednica sestra Dragica Gajić, tajnica sestra Marija Materni, a blagajnica sestra Janja Perić.

Cilj Marijine legije je slaviti Boga svetošću njezinih članova koja se razvija molitvom i djelatnim apostolskim radom uvijek u suradnji s crkvenom hijerarhijom. Legionari djeluju u sjedinjenju s Blaženom Djevicom Marijom nasljedujući njezine kreposti i težeći njezinoj poniznosti, poslušnosti, blagosti, molitvi i čistoći. Žele biti dostojni svoje velike nebeske Kraljice.

Biti Marijin legionar članovima je velika čast jer tada postaju Marijini glasnici donoseći Riječ u domove ljudi koji nisu upoznali Krista i pokazujući im pravi put.

U jednome domu umirovljenika, legionarke su osnovale molitvenu grupu i jedanput tjedno dolaze k njima i sa štićenicima mole svetu krunicu. Svi se osjećaju sretni i razdragani, što članicama ove zajednice čini osobito zadovoljstvo. Osnovale su i nazaretsku grupu pod nazivom „Mali pastiri“ za djecu do 11. godine. Na svakom sastanku osjeća se duh Nazareta; jedinstvo, ljubav, radost.

Osim tih vršile su i druge apostolate. U svibnju i listopadu predvodile su svetu krunicu svake subote na čast Blaženoj Djevici Mariji, jedanput mjesečno mole krunicu i na »Radio Mariji«. Svaki mjesec sudjeluju u cjelonoćnom bdijenju pred Presvetim u molitvi za naš narod, domovinu i za Svetog Oca. Pored ovih aktivnosti legionarke organiziraju duhovne vježbe zatvorenog i otvorenog tipa te hodočašća. Svake godine pohode jedno od Marijinih svetišta. Bili su u Krasnom, Sinju, Brezju u Sloveniji i Stupu u Sarajevu.

Poslanje nije samo djelatnost, svećenika i pojedinca, nego cijele crkvene zajednice, stoga legionarke pozivaju sve da se odazovu pozivu! Gospodin sve zove u svoju žetvu; „žetva je velika, a radnika malo”.

Ako se želite uključiti kao odrasli ili djeca (mladi) u rad i život Marijine Legije, javite se nekome od njihovih članova ili u župni ured!