Pastoralno i ekonomsko vijeće

Created with Sketch.

Župno pastoralno vijeće potrebno je da bi župna zajednica mogla vršiti svoje pastoralne zadatke. Ono ima dvostruko značenje. S jedne strane očituje crkveno zajedništvo cijele župe čije dijelove predstavlja, s druge strane postaje sredstvo zajedničkog odlučivanja u kojem predsjednička služba župnika i odgovornost svih vjernika-laika trebaju doći do zajedničke suglasnosti. Župno pastoralno vijeće stoga ima stvarni subjekt zajedništva, iako je uvijek potrebno imati različite kanonske ovlasti župnika i ostalih vjernika.

Glavne djelatnosti župnoga pastoralnog vijeća su naviještanje Božje riječi, slavljenje sakramenata i briga za Caritas. Nadalje, vijećnici potiču katehetske karizme u župi, sudjeluju u pastoralu odraslih, razvijaju misijsku djelatnost, rade s različitim grupama u Crkvi (čitači, izvanredni djelitelji pričesti, pjevači), pomažu u poticanju na obiteljske vrijednosti i promicanju socijalnog nauka Crkve te surađuju s građanskim institucijama. Vijećnici bi trebali barem jednom godišnje pohoditi duhovnu obnovu te se brinuti za vlastito stručno napredovanje.

Najnoviji sastav Župnoga pastoralnog vijeća Župe utemeljen je u veljači 2010. godine. U Župno pastoralno vijeće izabrani su: Franjo Adanić, Josip Blažević, Vesna Bolčević, Marijan Ćaćić, Ivo Ivić, Ilija Ivkić, Joso Josipović, Emil Juraš, Petar Jurčević, Vladimir Marić, Anica i Ilija Markić, Tarzicije Mišković, Branko i Irena Salar, Ivan Sesar, Mato Stipić, Zora Šimović, Petar Vidak i Vlado Vladić.

Za Župno ekonomsko vijeće, koje vodi brigu o materijalnim dobrima Župe, izborom vijećnika delegirani su: Marijan Ćaćić, Branko Salar i Ivan Sesar. Za tajnika Župnog pastoralnog vijeća izabran je Vladimir Marić. Svi vijećnici svečano su predstavljeni župljanima na svetoj misi 2. svibnja 2010. godine.

Među dvadeset članova ŽPV-a zastupljeni su župljani iz svih dijelova župe. Među vjećnicima ima i studenata, zaposlenih osoba (obrtnika, poduzetnika, zaposlenih u privatnim i gradskim tvrtkama, državnim institucijama) kao i umirovljenika.